Nykypäivä

Tänä päivänä Koiskalan Kartano on toimiva, nykyaikainen luomutila, jonka päätuotantosuunta on viljan ja palkokasvien viljely sekä suomenlampaiden kasvatus. Panostamme laadukkaaseen tuotantoon myös ympäristönäkökohdat huomioon ottaen.

Myymme tilan omia luomutuotteita suoraan tilalta ja vuokraamme rakennuksia eri tilaisuuksiin.

Tilan päärakennus, vanha meijeri, autotalli sekä osia vanhasta navettarakennuksesta lämpiävät kotimaisella, uusiutuvalla polttoaineella eli hakkeella. Lämpökeskus on nykyaikainen ja automaattinen ja sijaitsee viljankuivaamon yhteydessä vanhassa navetassa. Hakelämmitykseen siirtyminen oli sekä taloudellinen että ekologinen ratkaisu. Myös vilja ja palkokasvit kuivataan tilan omassa kuivurissa, joka toimii myös hakkeella.

Nykyiseen tilanhoitoon kuuluu suurena osana tilan lukuisten rakennusten entisöinti ja kunnossapito.

Myös kartanon piha-alueen muotopuutarhan palauttaminen alkuperäiseen asuunsa on työn alla.